iemand tegen de pokken inenten

iemand tegen de pokken inenten
iemand tegen de pokken inenten{{/term}}
vaccinate someone against smallpox

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”